Univers T

Formular de inregistrare

Parola iti va fi trimisa pe email

ANUNȚ – AMFITEATRU

Licitatii

ANUNȚ – AMFITEATRU

 

UNIVERS T S.A. vă invită să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin CERERE DE OFERTA a contractului de achizitie privind CONTINUARE LUCRARI CU MODIFICARI (A.C. NR. 146 DIN 01.03.2010 SI A.C. NR. 121 DIN 21.02.2008): RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IN VEDEREA ASIGURARII FUNCŢIONALITATII OPTIME A SALII DE EVENIMENTE COMPLEX “UNIVERS T”.

Documentatia de atribuire se regaseste in SEAP (www.e-licitatie.ro), Sectiunea Proceduri de atribuire – Cereri de oferta – Invitatia de participare nr. 384777 / 10.02.2016.

Valoarea estimată a achiziției:
– executie lucrari, valoarea estimata 5.213.473,24 lei fara TVA
– organizare de santier 2 % din suma capitolelor 4.1, 4.2 din devizul general, reprezentand 64.093,63 lei fara TVA
– procentul cheltuielilor diverse si neprevazute,astfel cum a fost definit de proiectant in devizul general este de 6 % din valoarea estimata a contractului fara organizare de santier si reprezinta 312.808,39 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 5.590.375, 26 RON
Codul CPV:
45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
45212321-2 Lucrari de constructii de auditorii
Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2016 ora 10:00
Data deschidere a ofertelor: 14.03.2016 ora 12:00
Oferta se va depune la adresa autorității contractante:
UNIVERS T S.A.
Strada Alexandru Vaida Voevod, Numărul 53-55, Localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj
Persoană de contact: Adrian Pop
Telefon: + 40 264 41 41 61
Fax: +40 264 41 41 58
E-mail: adrian.pop@universt.ro